onze standpunten

dit willen wij voor ons eiland

Hieronder staan onze standpunten. Wil je ons complete partijprogramma lezen? Dat kan hier.

wonen

op ons eiland

 • Sneller bouwen met kansen voor starters en doorstroming van senioren naar betaalbare woningen 
 • Dordtenaren voorrang bieden op sociale woningbouw
 • Aanvang bouw niet eindeloos uitstellen
 • Niet bouwen in de polders

Werkgelegenheid, Economie & de Binnenstad

op ons eiland

 • Minder mensen in de bijstand, iedereen doet naar vermogen mee aan het arbeidsproces
 • Bruisende binnenstad met nachthoreca
 • Meer gebruik van het water op zowel recreatief als logistiek gebied
 • Verkleinen winkelgebied Voorstraat West en Spuiweg door transformatie naar woningen 
 • Hervorming Welstandscommissie
 • Meer kinderspeelplaatsen in binnenstedelijk gebied

Verkeer en Vervoer

op ons eiland

 • Gratis tot zo goedkoop mogelijk OV voor iedereen (ook 65+) als alternatief voor autoluwe binnenstad met betere aansluiting tussen wijken
 • Betaald parkeren op straat tot 18:00 uur
 • Aanpak parkeerprobleem in de wijken 
 • Aanpak 20 gevaarlijkste kruispunten en oversteekplaatsen

schoon, heel en veilig

op ons eiland

 • Aanpak (inzameling/problematiek) afval
 • Onderhoud en het schoonhouden van de buitenruimte in iedere wijk gelijk 

jongeren

op ons eiland

 • Jongeren hebben de toekomst, zodat we hen graag binden aan onze stad. Zij moeten een plek krijgen Op Ons Eiland om te wonen, te leren en hun vrije tijd te besteden

onderwijs

op ons eiland

 • Wegwerken taalachterstanden en ondersteuning bij laaggeletterdheid
 • Uitbreiding HBO aanbod 
 • Meer stageplaatsen

sporten en Bewegen

op ons eiland

 • Duidelijkheid over de toekomst van de sportverenigingen
 • Faciliteren van de niet-georganiseerde sporters (watertappunten, verlichting op dijken voor sporters/recreanten, fietsroute voor wielrenners)

zorg en welzijn

op ons eiland

 • Terugdringen wachtlijsten en aandacht voor preventie geestelijke gezondheidszorg (armoede- en eenzaamheidsbestrijding) 
 • buurthuizen terug in een nieuw jasje 
 • Ombudsman voor het sociale domein 
 • Geen uitsluiting van groepen ongeacht etnische achtergrond, geloofsovertuiging, seksuele geaardheid of gender identiteit

bestuur & financiën

op ons eiland

 • Lage lasten voor de burger 
 • Kostenbeheersing bij gemeentelijke projecten 
 • Eénduidig beleid van de gemeente, programma’s dienen op elkaar afgestemd te worden 
 • Invloed van inwoners op grote projecten (Raadgevend Referendum)

duurzaamheid

op ons eiland

 • Oprichting energiefonds voor duurzaamheidsmaatregelen tegen lage rente 
 • Het aantal elektrische oplaadpunten dient in lijn te worden gebracht met de groei van het aantal elektrische auto’s 
 • Meer groen om hittestress tegen te gaan
 • Maximaal 5 windmolens, er dient actief gezocht te worden naar alternatieve energie (bijv. waterstof)

veiligheid

op ons eiland

 • Veiligheid verbeteren in de wijk
 • Terugdringen van het gevoel van onveiligheid op straat
 • Aanpak drugs dealers en lachgas bij locaties jongeren
 • Terugdringen wapenbezit op straat
 • Geen lokaal vuurwerkverbod
 • (Verkeers)overlast wordt aangepakt
 • Handen af van onze hulpverleners

cultuur

op ons eiland

 • Meer cultuur- en breder aanbod in de wijken waarvan alle Dordtenaren kunnen genieten

armoedebestrijding

op ons eiland

 • Introductie van het kindpakket voor huishoudens net boven het bijstandsniveau
 • Ondernemers krijgen ook een plek in het armoedebeleid van de gemeente net als energiearmoede
 • Ondernemersloket gaat ook adviserende rol op zich nemen