Bouwen: Maasterras

De commissie voor de milieu- effectrapportage bestemmingsplan Maasterras Gemeente Dordrecht is nogal kritisch over de keuze van de woningbouw locatie. Als argument wordt aangegeven de slechte leefkwaliteit ter plaatse en de vele onzekerheden, zoals het autoluw maken van de brug, het verplaatsen van bedrijven en het woonwagenkamp. Wij zijn erg...