Aanpakken: Slecht wegdek

De gemeente Dordrecht is momenteel bezig om gaten in het wegdek bij de Schenkeldijk te dichten. Delen van het wegdek worden opnieuw geasfalteerd om de wegen voor fietsers veiliger te maken, zeker nu er veel bouwverkeer actief is in verband met de nieuwbouw van VV Dubbeldam. Met de ontwikkeling van...

Bouwen: Maasterras

De commissie voor de milieu- effectrapportage bestemmingsplan Maasterras Gemeente Dordrecht is nogal kritisch over de keuze van de woningbouw locatie. Als argument wordt aangegeven de slechte leefkwaliteit ter plaatse en de vele onzekerheden, zoals het autoluw maken van de brug, het verplaatsen van bedrijven en het woonwagenkamp. Wij zijn erg...

Succes: Nieuwe marktvisie

Mede dankzij de fractie Op Ons Eiland zijn er duidelijke wijzigingen aangebracht in de nieuwe marktvisie. Vergunningstraject van 15 naar 20 jaar en aanwezigheidsplicht niet beperken tot alleen de ondernemer zelf. Dat was naar mening van de fractie van Op Ons Eiland niet meer van deze tijd. Mooi succes mede...