Wijkbakkie

Ook in de zomer periode zijn wij een luisterend oor. Dit keer op Winkelcentrum De Bieshof Gemeente Dordrecht. #vragen #bezuinigen #dordrecht #wijken #politiek

Aanpakken: Werkbezoek Wolwevershaven

Ontvangstlocatie voor het werkbezoek over inrichting, beheer en gebruik Wolwevershavengebied in Sociëteit Amicitia aan het Vlak. Rondleiding langs alle hotspots die in het plan van de bewoners staan. Kritiek op de Gemeente Dordrecht omtrent de juiste invulling van burger participatie was luid te horen. 

Gezond zijn en blijven in Dordt

Op dinsdag 21 mei 2024 stond de behandeling van de startnotitie Publieke Gezondheid in Dordrecht op de agenda van de gemeenteraad. De belangrijkste boodschap die deze startnotitie uitdraagt is dat iedere Dordtenaar – jong of oud - hulp kan krijgen bij gezondheidskwesties als deze nodig is. Fractie Op Ons Eiland...

Terugblik: Dodenherdenking 2024

Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken we de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, de koloniale oorlog in Indonesië  en van oorlogssituaties en vredesmissies nadien. Vandaag hebben wij, met eerbied en respect, op de Essenhof de militaire slachtoffers herdacht die zijn gevallen in de 2e wereldoorlog en de Dordtenaren die...

Aanpakken: Slecht wegdek

De gemeente Dordrecht is momenteel bezig om gaten in het wegdek bij de Schenkeldijk te dichten. Delen van het wegdek worden opnieuw geasfalteerd om de wegen voor fietsers veiliger te maken, zeker nu er veel bouwverkeer actief is in verband met de nieuwbouw van VV Dubbeldam. Met de ontwikkeling van...

Bouwen: Maasterras

De commissie voor de milieu- effectrapportage bestemmingsplan Maasterras Gemeente Dordrecht is nogal kritisch over de keuze van de woningbouw locatie. Als argument wordt aangegeven de slechte leefkwaliteit ter plaatse en de vele onzekerheden, zoals het autoluw maken van de brug, het verplaatsen van bedrijven en het woonwagenkamp. Wij zijn erg...

Succes: Nieuwe marktvisie

Mede dankzij de fractie Op Ons Eiland zijn er duidelijke wijzigingen aangebracht in de nieuwe marktvisie. Vergunningstraject van 15 naar 20 jaar en aanwezigheidsplicht niet beperken tot alleen de ondernemer zelf. Dat was naar mening van de fractie van Op Ons Eiland niet meer van deze tijd. Mooi succes mede...

Succes: Geen vuurwerkverbod

Op Ons Eiland heeft tegen het voorgestelde vuurwerkverbod in de Gemeente Dordrecht gestemd. Mede door onze stem is dit lokale vuurwerkverbod van tafel. Wel zijn er de komende jaren weer vuurwerkvrije zones is Dordrecht. Dordrecht kan blijven genieten van vuurwerk tijdens de jaarwisseling.

Succes: Grafrecht naar 100 jaar

Op voorspraak van Op Ons Eiland en DENK Dordrecht is een amendement aangenomen (met 19 voor en 18 tegen stemmen) om de grafrechten in de gemeente Dordrecht te verlengen naar 100 jaar. Het voorstel voor eeuwigdurende grafrechten werd door de gemeenteraad verworpen.