Aanpakken: Slecht wegdek

De gemeente Dordrecht is momenteel bezig om gaten in het wegdek bij de Schenkeldijk te dichten. Delen van het wegdek worden opnieuw geasfalteerd om de wegen voor fietsers veiliger te maken, zeker nu er veel bouwverkeer actief is in verband met de nieuwbouw van VV Dubbeldam.

Met de ontwikkeling van het Stadspark XXL zal het gebied wellicht opnieuw ingericht worden, waardoor op dit moment slechts gekeken wordt naar noodmaatregelen voor het slechte wegdek.

We zijn blij dat er nu eindelijk aandacht is voor de veiligheid van de bezoekers van dit sportpark en dat er niet gewacht wordt tot de ontwikkeling van Stadspark XXL.

VV EBOH heeft samen met Op Ons Eiland de gevaarlijke situatie en het slechte wegdek meerdere malen aangekaart waar nu eindelijk invulling aan wordt gegeven. Voor nu wordt bij de te nemen noodmaatregelen de parkeerplaats bij vv EBOH (jammer genoeg) nog even buiten beschouwing gelaten. We gaan er van uit dat met deze noodmaatregelen de verkeerssituatie zal verbeteren.

Laatste nieuws

steun ons!

Steun ons en wordt lid van Op Ons Eiland.

Aydin

G├╝ndogdu

Oprichter & Lijsttrekker / 47 jaar

1

Gersom

Tutupoly

Oprichter / 51 jaar

2

Robbert

de Boer

Oprichter / 56 jaar

3

Shanta

Jagesar

55 jaar

4

Wouter

Gorter

57 jaar

5