Gezond zijn en blijven in Dordt

Op dinsdag 21 mei 2024 stond de behandeling van de startnotitie Publieke Gezondheid in Dordrecht op de agenda van de gemeenteraad. De belangrijkste boodschap die deze startnotitie uitdraagt is dat iedere Dordtenaar – jong of oud – hulp kan krijgen bij gezondheidskwesties als deze nodig is. Fractie Op Ons Eiland juicht deze insteek van harte toe.
Het belang van preventie in de publieke gezondheid weegt wat ons betreft veel zwaarder dan curatief (achteraf proberen te genezen) aan de slag te gaan. In dit kader dient de fractie Op Ons Eiland met collega’s van GroenLinks de motie aanpak gokverslaving in.
Deze motie heeft tijdens de stemming een meerderheid gehaald van de Dordtse gemeenteraad. Het college zal dit onderwerp in de verdere uitwerking van de nota Publieke gezondheid opnemen.
De moties; het tegengaan van vapen, onder andere bij jongeren en het treffen van preventiemaatregelen om drugsgebruik tegen te gaan heeft de fractie Op Ons Eiland ondersteund.

Link naar de notitie: https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Dordrecht-1/2024/21-mei/14:00/Vaststellen-Lokale-nota-publieke-gezondheid-2024-2027-Startnotitie

Link naar de motie: https://raad.dordrecht.nl/Documenten/M2-Aanpak-Gokverslaving-Aangenomen.pdf

Link naar de stemming in de gemeenteraad: https://raad.dordrecht.nl/Documenten/Stemming-Motie-M2-aanpak-gokverslaving.pdf

Laatste nieuws

steun ons!

Steun ons en wordt lid van Op Ons Eiland.

Aydin

Gündogdu

Oprichter & Lijsttrekker / 47 jaar

1

Gersom

Tutupoly

Oprichter / 51 jaar

2

Robbert

de Boer

Oprichter / 56 jaar

3

Shanta

Jagesar

55 jaar

4

Wouter

Gorter

57 jaar

5